top of page
  • AutorenbildNikos Pepelidis

Τηλεθέρμανση - μια εναλλακτική λύση για την αντικατάσταση ενός συστήματος θέρμανσης - Ομως τι ακριβώς είναι η τηλεθέρμανση;

Η σύνδεση με ένα δίκτυο τηλεθέρμανσης μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων αντί της εγκατάστασης ενός νέου συστήματος θέρμανσης που τροφοδοτείται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως απαιτείται υπό ορισμένες προϋποθέσεις από τον νέο νόμο περί θέρμανσης.Το αργότερο έως το 2045, όλα τα συστήματα θέρμανσης θα πρέπει να λειτουργούν εξ ολοκλήρου με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ένας τρόπος για να αξιοποιήσετε την ανανεώσιμη ενέργεια θέρμανσης χωρίς να χρειαστεί να εγκαταστήσετε ο ίδιος ένα σύστημα θέρμανσης είναι να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο τηλεθέρμανσης.


Εναρξη ισχύος του νόμου για την ενέργεια των κτιρίων (GEG);


Ο τροποποιημένος νόμος για την ενέργεια των κτιρίων (GEG), γνωστός εν συντομία και ως νόμος για τη θέρμανση, τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2024. Σκοπός του είναι να προωθήσει σταδιακά τη μετάβαση σε φιλικά προς το κλίμα συστήματα θέρμανσης - περίπου τα τρία τέταρτα των συστημάτων θέρμανσης στη Γερμανία λειτουργούν σήμερα ακόμη με πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.


Τι ειναι η τηλεθερμανση;


Τηλεθέρμανση ειναι το ζεστό νερό, ή σπανιότερα ο ζεστός ατμός, που παράγεται κεντρικά σε μια μονάδα παραγωγής ενέργειας ή θέρμανσης και ρέει στα συνδεδεμένα νοικοκυριά μέσω σωληνωσεων για σκοπούς θέρμανσης.


Ένας φορέας εκμετάλλευσης του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης, όπως η τοπική δημοτική επιχείρηση κοινής ωφέλειας, είναι υπεύθυνος για την τροφοδοσία και τη διανομή της ενέργειας. Μόλις φτάσει στον παραλήπτη, η ενέργεια μεταφέρεται στο κύκλωμα θέρμανσης του σπιτιού μέσω ενός λεγόμενου οικιακού σταθμού. Συνεπώς, δεν απαιτείται πλέον λέβητας. Το ψυχόμενο νερό διοχετεύεται πίσω στο δίκτυο τηλεθέρμανσης.


Για να γνωριζετε:

Μια ειδική μορφή τηλεθέρμανσης είναι η τοπική θέρμανση - ακριβέστερα: η παροχή μέσω μικρότερων δικτύων από μια κοντινή μονάδα παραγωγής. Τα μικρά δίκτυα τηλεθέρμανσης μπορεί να συνδέουν μόνο μερικά κτίρια μεταξύ τους, ενώ τα μεγάλα αστικά δίκτυα τηλεθέρμανσης μπορεί να έχουν μήκος πολλών εκατοντάδων χιλιομέτρων.

Πως παραγεται η τηλεθερμανση;


Σύμφωνα με την ένωση τηλεθέρμανσης AGFW, περίπου το 70% της ενέργειας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τηλεθέρμανσης προέρχεται σήμερα από ορυκτά καύσιμα όπως το φυσικό αέριο και ο άνθρακας, ενώ το υπόλοιπο προέρχεται από την καύση αποβλήτων ή βιομάζας όπως τα ροκανίδια ξύλου, καθώς και από γεωθερμική ενέργεια και άλλες ανανεώσιμες πηγές.


Περίπου το 85% της τηλεθέρμανσης παράγεται σήμερα με τη χρήση συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας (Kraft-Wärme-Kopplung). Η μέθοδος αυτή, γνωστή εν συντομία ως KWK, συνδυάζει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας και εξοικονομεί περίπου 35 τοις εκατό των πρώτων υλών και των εκπομπών CO2 σε σύγκριση με τη χωριστή παραγωγή. Η νομοθεσία έχει προβλέψει την επέκταση και τη σταδιακή μετατροπή της τηλεθέρμανσης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.


Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης της τηλεθέρμανσης;


Η σύνδεση με ένα δίκτυο τηλεθέρμανσης απαλλάσσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων από την υποχρέωση που προβλέπει ο νόμος περί θέρμανσης να αντικαταστήσουν το σύστημα θέρμανσης που λειτουργεί με πετρέλαιο ή φυσικό αέριο με ένα σύστημα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως μια αντλία θερμότητας, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι με την τηλεθέρμανση, ο διαχειριστής του δικτύου είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της τήρησης των απαιτήσεων για παραγωγή ενέργειας φιλικής προς το κλίμα.


Επιπλέον, δεν υπάρχει υψηλό κόστος για την αγορά και την εγκατάσταση ενός νέου συστήματος θέρμανσης. Οι περισσότεροι προμηθευτές καλύπτουν το κόστος του οικιακού σταθμού κατά τη μετάβαση ή το συμπεριλαμβάνουν στα τιμολόγιά τους.


Ποια είναι τα μειονεκτηματα της χρήσης της τηλεθέρμανσης;


Ενώ μπορείτε, για παράδειγμα, να ανεξαρτητοποιηθείτε σε μεγάλο βαθμό από εξωτερικές προμήθειες ενέργειας με μια αντλία θερμότητας που τροφοδοτείται με ηλιακή ηλεκτρική ενέργεια από το δικό σας φωτοβολταϊκό σύστημα, όταν είστε συνδεδεμένοι σε ένα δίκτυο τηλεθέρμανσης, υπόκεισθε στα τιμολόγια για την παροχή θερμότητας από τον διαχειριστή του δικτύου. Κάθε δίκτυο τηλεθέρμανσης είναι τοπικό μονοπώλιο και δεν είναι δυνατή η αλλαγή προμηθευτή. Για να αποφασίσετε τι είναι καλύτερο για εσάς, είναι προτιμότερο να συμβουλευτείτε έναν ενεργειακό σύμβουλο πριν κάνετε την αλλαγή.


Για να γνωριζετε:

Υπάρχουν διάφορες επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, τα ομόσπονδα κράτη, τις τοπικές αρχές και τους προμηθευτές για τη μετατροπή σε τηλεθέρμανση.

Τι κοστίζει η τηλεθέρμανση;


Με βάση τον δείκτη θέρμανσης που καταρτίζει η μη κερδοσκοπική συμβουλευτική εταιρεία co2online, το μέσο κόστος της τηλεθέρμανσης ήταν πρόσφατα 11,85 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από τον Οκτώβριο του 2023).


Πώς γίνεται η σύνδεση σε ένα δίκτυο τηλεθέρμανσης;


Στη Γερμανία, περίπου 1,2 εκατομμύρια κτίρια και περίπου 6 εκατομμύρια κατοικίες είναι ήδη συνδεδεμένα σε δίκτυα τηλεθέρμανσης - αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 14% των νοικοκυριών. Εάν η σύνδεση με την τηλεθέρμανση είναι καταρχήν δυνατή, μια εξειδικευμένη εταιρεία μπορεί να πραγματοποιήσει την εγκατάσταση. Τα υπάρχοντα κυκλώματα θέρμανσης μπορούν να συνδεθούν στον οικιακό σταθμό. Οι υπάρχουσες δεξαμενές ζεστού νερού μπορούν επίσης συχνά να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται. Η τηλεθέρμανση έχει νόημα μόνο εάν η παροχή θερμότητας στους διάφορους χώρους ήταν προηγουμένως κεντρική, για παράδειγμα από έναν λέβητα στο υπόγειο.


Πού υπάρχει ή θα υπάρξει τηλεθέρμανση;


Απλά ρωτήστε την τοπική σας αρχή. Για να μπορούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να αποφασίσουν αν θέλουν να χρησιμοποιήσουν την επιλογή της τηλεθέρμανσης στο μέλλον, για παράδειγμα όταν το παλιό τους σύστημα θέρμανσης χαλάσει, η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε ότι όλοι οι δήμοι πρέπει να υποβάλουν ένα σχέδιο θέρμανσης που να δείχνει αν και πότε θα είναι διαθέσιμο ένα δίκτυο τηλεθέρμανσης στον αντίστοιχο δήμο. Τα αντίστοιχα σχέδια θερμότητας πρέπει να είναι διαθέσιμα έως τις 30 Ιουνίου 2026 στις μεγάλες πόλεις (δημοτικές περιοχές με περισσότερους από 100.000 κατοίκους) και έως τις 30 Ιουνίου 2028 σε δήμους με λιγότερους από 100.000 κατοίκους. Οι μικρότεροι δήμοι (κάτω από 10.000 κατοίκους) μπορούν να πραγματοποιήσουν μια απλουστευμένη διαδικασία σχεδιασμού θερμότητας.


Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Κατασκευών, ο σχεδιασμός θερμότητας εφαρμόζεται ήδη σε ορισμένα ομόσπονδα κρατίδια. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί δήμοι που δεν έχουν ακόμη απαιτήσεις από το ομοσπονδιακό τους κρατίδιο βρίσκονται ήδη στη διαδικασία εκπόνησης σχεδίων θερμότητας.


Συμβουλη:

Η Ομάδα Εργασίας για την Τηλεθέρμανση (AGFW) παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τους ιδιοκτήτες που εξετάζουν το ενδεχόμενο σύνδεσης με την τηλεθέρμανση στην πύλη καταναλωτών της.

Για οποιαδηποτε ερωτηση, ή απορια μη διστάσετε να με καλεσετε στο 0172 400 7666 ή κλείστε ένα ραντεβού εδω.


@photo by Patrycja Grobelny

 

Follow me on Twitter. Check out my website.Nikos Pepelidis


Γεια χαρα! Ειμαι ο Νίκος. Eπαγγελματιας, εξειδικευμένος σύμβουλος ακινήτων στο Μόναχο. Η 15ετης εμπειρία και η γνωση της αγορας, μου επιτρεπει να σας εγγυηθώ μια απολυτη προσωπική, εχεμυθη και αποτελεσματικη εξυπηρέτηση. Καθημερινα, τοσο εγω, οσο και η ομάδα των συνεργατων μου βρισκομαστε διπλα σας για να σας εξυπηρετησουμε από την αρχικη αναζητηση εξευρεσης ακινητου, μέχρι την παράδοση των κλειδιών του στα χερια σας. Οι ανάγκες σας αποτελουν προτεραιοτητα μας.


Για περισσότερες πληροφορίες κλείστε ένα ραντεβού εδω

26 Ansichten0 Kommentare

Comments


bottom of page